Zoek
Terug gaan

Wij bakken door!

24 apr 2020

Lieve klanten, geachte relatie,

ongeveer zes weken houdt een bijzonder vreemde situatie ons in haar greep. Iets wat we voorheen nog niet meegemaakt hebben is nu waarachtig onderdeel van ons dagelijks leven geworden. Ter bescherming van alles en iedereen, dienen wij ons plotseling aan te passen aan deze nieuwe situatie die veel verandering in ons dagelijkse leven met zich meebrengt.

Ook voor ons als bakkerij is het dagelijkse patroon veranderd. Binnen ons bedrijf zijn ook de nodige aanpassingen doorgevoerd, zeker aan de verkoopzijde waar onze medewerkers in de frontlinie staan. Tevens hebben wij onze bezorgdienst aangepast, waardoor wij zoveel mogelijk klanten thuis van ons brood en banket kunnen voorzien.

We zien duidelijke omzet verschuivingen en ook bij ons is er een groot deel van de omzet weggevallen door de maatregelen die zijn opgelegd. Hierbij moet u denken aan leveringen aan horeca, hotels, scholen en dergelijken. Daarnaast hebben we onze, inmiddels bekende lunchcafe’s ook moeten sluiten, maar gelukkig draait door het mooie weer de ijsverkoop op volle kracht.

Wij willen u middels deze brief hartelijk danken voor uw loyaliteit jegens ons bedrijf en in het bijzonder willen wij onze medewerkers bedanken, die in deze moeilijke tijd dag en nacht voor u klaarstaan. Wij beseffen ons maar al toe goed, dat wij bevoorrecht zijn nog werk te kunnen bieden aan onze werknemers. Daarom hebben wij de afgelopen tijd ludieke acties bedacht om u als klant een hart onder de riem te steken in deze roerige tijden. Wij zijn daarom zeer verheugd om te zien, dat de Facebook acties rondom Palm Pasen en het 113 jarig bestaan zo een succes zijn geworden. Bijna 7000 Palm haantjes zijn uitgedeeld met vaak dankbare reacties en emotionele verhalen van u als klant. Het uitdelen van de 113 gewonnen rijste vlaaien met slagroom werd warm door u als klant ontvangen, het was voor ons dan ook een groot genoegen om dit te kunnen doen.

Maar ook wij moeten nog blijven volhouden, want we zijn er nog niet! Ook al zijn de beslissingen van de regering vaak moeilijk te bevatten, toch is het mogelijk de enige uitweg uit deze situatie die ons behoorlijk in onze, zo vanzelfsprekende, vrijheid inperkt.

Deze week ben ik op mijn race fiets langs het Amerikaanse kerkhof in Margraten gefietst, kijkend vanaf de Rijksweg naar de talloze witte kruisen en Davidsterren, mij toen realiserende dat ik dit jaar, 75 jaar na de bevrijding, niet naar de graven van “ mijn” geadopteerde jongens kan gaan omdat het gewoon nu niet kan, het kerkhof is namelijk gesloten.75 jaar na de zwaar bevochten bevrijding zijn we opeens niet meer vrij om te gaan en te staan waar we willen, dat is raar en moeilijk te accepteren. Maar laten we dan 5 mei extra aan diegene denken, die hebben gestreden en geleden voor dat grote goed, wat wij nu tijdelijk niet meer hebben, wellicht gaan we er dan straks zuiniger mee om.

Ook Koningsdag zal anders zijn, namelijkdit jaar onder het motto: Haal iets in uw woning, voor de verjaardag van de koning. Zo kunnen we er samen het beste van maken en herinneringen ophalen van voorgaande jaren.

Lieve mensen, de huidige omstandigheden zijn helaas niet anders. Wij hopen dat we voor u allen zo goed mogelijk kunnen blijven werken om u de kwaliteit te kunnen bieden die u van Bakkerij Voncken gewend bent. Wij zijn er ook van overtuigd dat deze crisis voor een positieve verandering binnen de bakkerij kan zorgen. Op het gebied van voedselveiligheid worden ercontinu stappen gezet die tot de nieuwe standaard gaan behoren. Wij zullen proberen nóg meer grondstoffen uit de regio te halen. Zodat we samen met u als klant en onze lokale partners aan de slag kunnen gaan om sterker uit deze crisis te komen, zo mogelijk nog meer maatschappelijk verantwoord en daar waar het nu al kan, ook duurzamer.

Deze situatie is inderdaad een duivels dilemma, ook voor ons en onze medewerkers. Hoe ga je om met minder omzet in verhouding tot de kosten, wanneer doe je het voor je omgeving goed en wanneer niet en wat zijn de gevolgen. Er wordt veel gewikt en gewogen binnen onze zaak maar een ding kan ik u zeggen, iedereen doet hier zijn of haar stinkende best en daar zijn wij heel trots op, maar het is geven en nemen in deze tijd.

Ook namens Piroschka, Julien en het hele Voncken team, wensen wij u allen sterkte toe de komende weken, zeker voor die families waarover echt verdriet is neergedaald. Daarnaast hopen wij dat u een zonnige oranje Koningsdag mag beleven en dat we op 5 mei mogen stilstaan bij wat we nu even niet hebben en wat zo van zelfsprekend leek.

Wij hopen voor u te mogen blijven doorbakken, ook na deze periode en verheugen ons om u te mogen begroeten in onze winkels, online of via de telefoon. De gevolgen van deze Corona uitbraak, zowel op ieders privéleven als op onze gehele economie, blijven dynamisch en onvoorspelbaar. Het belangrijkste daarin is uw persoonlijk welzijn en dat van uw directe omgeving.

Ik wil u nogmaals hartelijk bedanken voor uw vertrouwen in Bakkerij Voncken en hoop ook degene die nu even niet kunnen komen weer snel bij ons te mogen begroeten.

Met oprecht hartelijke en warme groet, blijf allen gezond,

Frans Voncken